۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

دکتر اکبر ايرانی در کميته ملی حافظه جهانی


به گزارش تارنمای مرکز پژوهشی ميراث مکتوب و خبرگزاری ها، دکتر اکبر ايرانی رييس آن مرکز به پيشنهاد دبيرکل کميسيون ملی يونسکو در ايران به عضويت کميته ملی حافظه جهانی منصوب شد.
دکتر ايرانی در مرکز پژوهشی ميراث مکتوب کارنامه ی موفقی دارد. اين مرکز توانسته است با جهت گيری روشن و مستقيم، بازيافت و انتشار ميراث مکتوب ايران را ماموريت خود قرار بدهد و در مدت نه چندان دراز فعاليت خود متون گوناگونی را برای نخستين بار متشر کند. به عنوان فردی که بارها با دکتر ايرانی ديدار داشته ام و علاقمندی هايش را به مرده ريگ ايران می دانم، ترديد ندارم که حضورش در کميته ملی حافظه جهانی به نگهداری و معرفی آثار فرهنگ ايران ياری خواهد رساند.
عکس از مجموعه ی شخصی من است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر